Kategoriarkiv: Nyheter

Vårstemning i vinterferien

Man forbinder gjerne vinterferie i februar med snø og leik på ski og akebrett for ungene, men årets utgave minner mest om tidlig vår med gulgrønne åkre, bekkesilder og hestehov som titter fram.

Tidlig vår? Hestehoven titter fram allerede i februar...
Tidlig vår? Hestehoven titter fram allerede i februar…

Med sola som endelig begynner å varme kropp og sinn går vi lengre og lysere dager i møte!

Bortsett fra isen på Liavatnet bar utsikten over Frosta fra Kvamhalla fredag 20. februar mer preg av vår enn vinter!
Bortsett fra isen på Liavatnet bar utsikten over Frosta fra Kvamhalla fredag 20. februar mer preg av vår enn vinter!

Nytt på Frosta – Frøken Valberg

_MG_7078

Frøken Fjong og Valberg Slektsgård slår sine kreative kokkehoder sammen og sørger for servering i Magnushallen når Stig Morten Skjæran arrangerer konserter i kulturhuset.

Første gang vi setter handling bak ordene er ved arrangementet 22. mars i år. Vi har stor tro på at dette skal gå veldig bra. Vi kjenner jo hverandre fra før, men et slikt samarbeid har vi ikke gjennomført tidligere. Ambisjonene er å gi kulturglade gjester i Magnushallen muligheten til å kjøpe mat og drikke i samme bygget som konserten. Vi vil tilpasse serveringen i tråd med type arrangement som gjennomføres. Det er naturlig at en rolig søndagskonsert vil avstedkomme et annet ønske  enn en fredagskveld med blues, for eksempel.

Kompaniskapet oppstod på bakgrunn av samtaler Frøken Fjong og Valberg Slektsgård mellom. Kunne vi dra nytte av hverandres kunnskap, og samtidig med det være med på å skape et nytt tilbud her på Frosta var en idè som pirret nyfikenheten. Vi har komplementære ferdigheter, hvorfor ikke gjøre hverandre gode. Som tenkt, så gjort og avtalen var et faktum.

Først og fremst er det ved arrangementene Skjæran gjennomfører vi forsøker oss på. Men er det andre som også vil benytte seg av våre tjenester er de selvfølgelig velkomne til å ta kontakt med oss på Frøken Fjong eller ved Valberg Slektsgård. Vi stiller opp så sant det er praktisk gjennomførbart.

Stor interesse for bygdefiberprosjektet

Mange frostinger hadde tatt veien til Magnushallen torsdag kveld på NTEs salgsmøte for det første utbyggingsområdet i bygdefiberprosjektet på Frosta. Dette var en oppfølger til det første folkemøtet vel tre uker tilbake som Frosta kommune og NTE gjennomførte for å informere frostingene omkring planene rundt utbygging av fiberbredbånd på bygda. (Les referat fra dette infomøtet her.)

Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta
Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta

Ordfører Johan Petter Skogseth ønsket velkommen og kunne fortelle at leggingen av stamfiberen går etter planen slik at kommunehuset sannsynligvis vil være tilkoblet fibernettet i løpet av første kvartal.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gjennomgikk deretter bakgrunnen for prosjektet og modellen som bygdefiberprosjektet følger for utbyggingen. Haugan poengterte at fiberbredbåndet er framtidsretta med en nettkapasitet på hele 1 Gbits/s. Nettet er såkalt symmetrisk med samme hastighet både ved ned- og opplasting.

For å realisere prosjektet må ca 70% av alle husstandene på Frosta inngå avtale om tilkobling. Etablerings- og oppkoblingsavgift er fastsatt til kr 7.200,- pr husstand. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE.

Det er nedsatt en lokal bygdefiberkomite bestående av Frode Revhaug, Stein Aursand, Per Haug og Marit Moksnes. Den vil være et viktig bindeledd mellom NTE og abonnentene i område 1. Totalt for utbyggingen er det ca 138 000 meter grøft som må graves fram til eiendomsgrensene, hvorav 20% forventes å gjennomføres på dugnad. I tillegg kommer graving på egen eiendom.

Salgssjef Geir Hellan fra NTE Marked forklarte videre hvilke produkter og tjenester NTE vil kunne levere med det nye fibernettet. Les mer om produktpakken Altibox. Familiepakken med TV-basispakken (Internett, IP-telefoni og digital-TV) vil koste kr 968,- pr mnd.

Spørsmål til NTE Marked kan rettes til Guttorm Haugan (guttorm.haugan@nte.no) og Geir Hellan (geir.hellan@nte.no).

Mange benyttet muligheten til å inngå kontrakt etter møtet. Dette vil også kunne gjøres fra egen salgsbod som NTE vil etablere hos Coop Extra fra førstkommende mandag kl 12 – 19. NTE håper å kunne starte gravinga så fort det våres dersom interessen for utbygginga avklares innen rimelig tid. NTE og kommunen håper frostingene tar utfordringen med å få Frosta oppkoblet på den digitale motorveien så fort som mulig!

bygdefiberplakatgenerell

Frosta Innkjøpslag på flyttefot

Det har vært en hektisk uke for gjengen på Innkjøpslaget som nå har flyttet den tradisjonsrike butikken fra «gammelmeieriet» ut til industritomta på Varteig. Mye skal på plass, men de er klar for åpning allerede førstkommende mandag.

Det er luftige lokaler som venter kundene i nybutikken, og med god merking av varene skal det bli mer oversiktlig og dermed lettere å finne fram i varesortimentet. De ønsker å følge samme konsept som Felleskjøpet har for alle sine butikker slik at kundene vil kjenne seg igjen uansett om de er på Frosta, Levanger eller Stjørdal.

Nytt påbygg med verksted skal ferdigstilles utpå våren. Det vil gi bedre arbeidsforhold og nye muligheter til å serve landbrukskundene på Frosta. Offisiell åpning av nybutikken venter de derfor med til mer er på plass.

Frostaporten gratulerer med ny butikk og ønsker Innkjøpslaget lykke til!

Hallgeir Ulvik og Einar Arne Hyndøy gleder seg til å ta imot kunder i nybutikken!
Hallgeir Ulvik og Einar Arne Hyndøy gleder seg til å ta imot kunder i nybutikken!

Full uttelling for Frosta Jenter 13

Frosta Jenter 13 tok hjem seieren i begge sine håndballkamper lørdag 24.01.2015:

  • Frosta – Skogn 17 – 2
  • Frosta – Frol 14 – 8

Etter først å ha vunnet relativt overlegent i Skogn-hallen ble det en noe mer jevn kamp på hjemmebane i Frostahallen mot Frol. Lagene fulgte hverandre tett i første omgang før et par av frostingene tok resolutte grep som førte Frosta opp i ledelsen 8 – 4 ved pause.

Frosta beholdt samme ledelse gjennom hele andre omgang, og ved sluttsignal viste kampuret 14 – 8. Godt gjennomført kampdag av Frosta Jenter 13!

Frosta - Frol Jenter 13 i Frostahallen 24.01.2015
Frosta – Frol Jenter 13 i Frostahallen 24.01.2015

No kjæm fiber’n te Frosta!

Vel 100 fiberinteresserte frostinger møtte opp til informasjonsmøte i Magnushallen tirsdag kveld omkring utbyggingsplanene for bredbånd i kommunen.

Etter kaffeservering av Saniteten ønsket ordfører Johan Petter Skogseth velkommen før rådmann Arne Ketil Auran gjennomgikk prosessen for planlegging av bredbåndsutbygginga og anbudsrunden for å velge utbygger. Denne konkurransen endte opp med at NTE Marked fikk tilslaget.

Bygda er delt i tre områder. Stamfibren er lagt over fjorden fra Leksvika og går inn til kommunesenteret. Deretter skal fiberen fordeles i første runde til sentrumsområdet.

For å kunne realisere utbygginga er man avhengig av at 70% av husstandene forplikter seg til å inngå kontrakt om tilkobling. Prosessen med inngåelse av kontrakter for område 1 starter snart, og NTE vil ha en egen salgsbod på Coop Extra for å enkelt komme i inngrep med innbyggerne. Også hyttekunder vil være aktuelle for prosjektet, men her er finansieringsdetaljene ennå ikke helt klare.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gikk videre med å si noe om målsetningen med fiberutbygginga og modellen NTE bruker i gjennomføringa. Nord-Trøndelag trenger en digital modernisering for å unngå et «klasseskille» mellom de som har og de som ikke har moderne bredbånd. Dette kan på mange måter sammenlignes med annen viktig infrastruktur som forskjellen på eksempelvis grusvei og moderne motorveg.

Fiber har overlegen kapasitet når avstanden til «kilden» blir stor slik som på Frosta, og denne teknologien vil ha mulighet til å møte framtidige behov.

Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE
Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE

For å lykkes med utbygginga forutsetter NTEs Bygdefibermodell kommunalt engasjement, lokal dugnadsvilje og et økonomisk spleiselag. Framføring og oppkoblingen til hver husstand er beregnet til ca 35 000 kr. Av dette må hver privat husstand dekke etablerings- og oppkoblingsavgift på 7 200 kr. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE. Lykkes Frosta med å få sparket dette i gang vil det bli betydelige gravearbeid på bygda framover!

En lokal bygdefiberkomite er sentral i utbygginga av hvert område. Den skal være et bindeledd mellom området og NTE. God kontakt med grunneiere er viktig da legging av fiberen forutsetter tilgang til grunn og lokal kunnskap om hvor det er enklest å grave. For område 1 har Frode Revhaug og Stein Aursand sagt seg villige til å stille i lokalkomiteen. Andre interesserte kan ta kontakt med disse to.

Antatt ferdigstilling for oppkobling av de tre områdene er som følger:

  • Område 1 (sentrum) – januar 2016
  • Område 2 (vest) – september 2016
  • Område 3 (øst) – april 2017

Hovedmålet er at alle skal betale likt for tilknyttningen, og alle skal få det samme tilbudet av tjenester og produkter. Salgssjef Geir Hellan presenterte NTEs produktpakke Altibox som består av:

  • Internett med sikkerhetspakke
  • IP-telefoni
  • Digital TV-portal

Utviklingen sv internettbaserte tjenester har økt de siste årene. Det er nok å tenke på hvordan TV har forandret seg. I takt med dette har behovet for digital kommunikasjonskapasitet eksplodert. Smarthusteknologi ser bare begynnelsen av anvendelsesområder, og dette vil også kreve stabil høy kapasitet. NTE Marked mener fiberbredbånd møter disse utfordringene for framtida.

Ordfører Skogseth påpekte avslutningsvis at fiberutbygging på Frosta er en framtidsrettet virksomhet som er svært viktig for samfunnsutviklinga på bygda. Han trakk analogien tilbake til den gangen man dimensjonerte vannledningsnettet på Frosta – en annen svært viktig infrastruktur som bygda i dag nyter godt av. Så er det opp til oss frostinger å ta tak dersom vi ønsker å få dette realisert!