Kategoriarkiv: Nyheter

No kjæm fiber’n te Frosta!

Vel 100 fiberinteresserte frostinger møtte opp til informasjonsmøte i Magnushallen tirsdag kveld omkring utbyggingsplanene for bredbånd i kommunen.

Etter kaffeservering av Saniteten ønsket ordfører Johan Petter Skogseth velkommen før rådmann Arne Ketil Auran gjennomgikk prosessen for planlegging av bredbåndsutbygginga og anbudsrunden for å velge utbygger. Denne konkurransen endte opp med at NTE Marked fikk tilslaget.

Bygda er delt i tre områder. Stamfibren er lagt over fjorden fra Leksvika og går inn til kommunesenteret. Deretter skal fiberen fordeles i første runde til sentrumsområdet.

For å kunne realisere utbygginga er man avhengig av at 70% av husstandene forplikter seg til å inngå kontrakt om tilkobling. Prosessen med inngåelse av kontrakter for område 1 starter snart, og NTE vil ha en egen salgsbod på Coop Extra for å enkelt komme i inngrep med innbyggerne. Også hyttekunder vil være aktuelle for prosjektet, men her er finansieringsdetaljene ennå ikke helt klare.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gikk videre med å si noe om målsetningen med fiberutbygginga og modellen NTE bruker i gjennomføringa. Nord-Trøndelag trenger en digital modernisering for å unngå et «klasseskille» mellom de som har og de som ikke har moderne bredbånd. Dette kan på mange måter sammenlignes med annen viktig infrastruktur som forskjellen på eksempelvis grusvei og moderne motorveg.

Fiber har overlegen kapasitet når avstanden til «kilden» blir stor slik som på Frosta, og denne teknologien vil ha mulighet til å møte framtidige behov.

Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE
Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE

For å lykkes med utbygginga forutsetter NTEs Bygdefibermodell kommunalt engasjement, lokal dugnadsvilje og et økonomisk spleiselag. Framføring og oppkoblingen til hver husstand er beregnet til ca 35 000 kr. Av dette må hver privat husstand dekke etablerings- og oppkoblingsavgift på 7 200 kr. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE. Lykkes Frosta med å få sparket dette i gang vil det bli betydelige gravearbeid på bygda framover!

En lokal bygdefiberkomite er sentral i utbygginga av hvert område. Den skal være et bindeledd mellom området og NTE. God kontakt med grunneiere er viktig da legging av fiberen forutsetter tilgang til grunn og lokal kunnskap om hvor det er enklest å grave. For område 1 har Frode Revhaug og Stein Aursand sagt seg villige til å stille i lokalkomiteen. Andre interesserte kan ta kontakt med disse to.

Antatt ferdigstilling for oppkobling av de tre områdene er som følger:

  • Område 1 (sentrum) – januar 2016
  • Område 2 (vest) – september 2016
  • Område 3 (øst) – april 2017

Hovedmålet er at alle skal betale likt for tilknyttningen, og alle skal få det samme tilbudet av tjenester og produkter. Salgssjef Geir Hellan presenterte NTEs produktpakke Altibox som består av:

  • Internett med sikkerhetspakke
  • IP-telefoni
  • Digital TV-portal

Utviklingen sv internettbaserte tjenester har økt de siste årene. Det er nok å tenke på hvordan TV har forandret seg. I takt med dette har behovet for digital kommunikasjonskapasitet eksplodert. Smarthusteknologi ser bare begynnelsen av anvendelsesområder, og dette vil også kreve stabil høy kapasitet. NTE Marked mener fiberbredbånd møter disse utfordringene for framtida.

Ordfører Skogseth påpekte avslutningsvis at fiberutbygging på Frosta er en framtidsrettet virksomhet som er svært viktig for samfunnsutviklinga på bygda. Han trakk analogien tilbake til den gangen man dimensjonerte vannledningsnettet på Frosta – en annen svært viktig infrastruktur som bygda i dag nyter godt av. Så er det opp til oss frostinger å ta tak dersom vi ønsker å få dette realisert!

fiber

Vamp til Frosta!

MiG Tautra kunne i en gladmelding sist lørdag annonsere at stavangerbandet Vamp kommer til musikkfestivalen på Tautra 1.august 2015! Vamp ble dannet i 1990 og har hatt en eventyrlig suksess gjennom hele sin karriere, sist med albumet «Liten fuggel» som har solgt over 200.000 eksemplarer.

Vamp blir med dette en av hovedattraksjonene under neste års festival. Du kan lese mer om MiG Tautra, Vamp og hva som skjer under festivalen 31.juli – 2.aug 2015 her.

Vamp kommer til Frosta 1. august 2015!
Vamp kommer til Frosta 1. august 2015!

Trivelig førjulstreff på Folkheim

Med et lite lag av nysnø, tente fakler og et stort juletre ute tok Folkheim imot mye folk søndag ettermiddag til førjulstreff. Det kom faktisk mye mer folk enn man hadde trodd, og flere bord og stoler måtte settes på plass. Likevel ble det nok rømmegrøt, kaffe og sveler på alle!

Etter gang rundt juletreet ble det åpnet for salg av lokale produkter som Frosta-squash, julenek, håndarbeid og eplecider. 4H serverte gløgg og organiserte bygging av fuglekasser for de minste. Barnehagen på Folkheim underholdt med julesanger fra scena. Loddsalg på gevinster gitt av det lokale næringslivet hører med; alt til støtte for drifta av grendahuset.

Det ble ei riktig trivelig stund sammen – en liten pustepause i ei ellers travel tid mot jul. I tillegg til å hjelpe Folkheim og profilere bodselgerne bidrar treffet til julestemning og samhørighet mellom sambygdinger. Vi håper tradisjonen fortsetter også neste år!

Det ble hyggelig trangt om plassen på Folkheim
Det ble hyggelig trangt om plassen på Folkheim
Loddsalg gir kjært tiltrengte midler til drifta av grendahuset
Loddsalg gir kjært tiltrengte midler til drifta av grendahuset

Husbrann i Kvamdalen

110-sentralen fikk natt til lørdag varsel om brann ved et småbruk i Kvamdalen. Brannvesenet kom raskt tilstede og fikk etter hvert kontroll på hovedhuset. Uthuset var imidlertid overtent, og man lot dette brenne ned til grunnen.

Bolighuset er for tiden ubebodd, men det ble gjort søk for å forsikre seg om at ingen var involvert i brannen. Alle redningsetater ble innkallt ifbm hendelsen.

Med tanke på alle de andre brannene i Trondheim siste uka og bilbrannen ved Aunsjøen forrige helg er det utrivelig å oppleve nok en brann i nærmiljøet. Det er godt å se at vi har et oppegående brannmannskap og -utstyr på bygda som tar tak når slike hendelser inntreffer.

Les mer…

«Kraftig husbrann på Frosta«, Adressa.no 06.12.2014

Boligbrannen lyste opp Kvamdalen
Boligbrannen lyste opp Kvamdalen

 

Uthuset brant ned til grunnen mens hovedhuset fikk store skader etter brannen
Uthuset brant ned til grunnen mens hovedhuset fikk store skader